معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شاهد

فرم ارسال آثار در بخش تجربه نگاری یا ایده برتر

با سلام

خواهشمند است جهت شرکت در مسابقه فرهنگی آموزش الکترونيکي؛تجارب و ايده ها فرم  را تکمیل نموده و در انتها گزینه پایان و ارسال را کلیک نمایید.